Slávy dcera, jak asi číst předzpěv…

Předzpěv na Wikisource

Takhle vypadá Elegické distichon:

-.. -.. -.. -.. -.. --
-.. -.. -  -.. -.. -

První třetina (čím víc otazníků tím míň jsem si jistý):

Aj zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím,
- .  . - -  - .  . - -  - . . - -
někdy kolébka, nyní národa mého rakev.
- . . - .  . - - . . - . . -

Stůj noho! posvátná místa jsou kamkoli kráčíš,
-  . .  - - - - - -  - . . - -
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled,
-  . .  - .  . -  -   .  . - . . -

neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku,
-  . . -  . . - . . -  . . -  . . - -
jež vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.
-  .  . - -  -  - . . - . . -

Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou
-  . . -  - - - - .  .  - . . - -
v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil.
-   . . -  - -   - . . - . . -

Horši nežli divé války, hromu, ohně divější,
- - - . . - - -  . .  - . . - -  ?????
zaslepenec na své když zlobu plémě kydá.
- . . -  - -  -  . . - . . -

Ó věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící,
- . . - - -  . . -  - -  .  . - -
ó krajino, všeliké slávy i hanby obraz!
- . . -  . . - - . . - . . -

Od Labe zrádného k rovinám až Visly nevěrné,
- . . -  - - .  . -  - - . . - -
od Dunaje k hltným Baltu celého pěnám:
- . . - -  -  - . . - . . -

krásnohlasý zmužilých Slavjanů kde se někdy ozýval,
-  . . - . . -  .  . - .  . - . .- -
aj oněmělť už, byv k ourazu zášti, jazyk.
- .. -  -  -  -  . . - .  . -

A kdo se loupeže té, volající vzhůru, dopustil?
- .  . - . . -  . . - - -  .  . - -
Kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé?
-  . . -  -  -  - . . - .  . -

Zardi se závistná Teutonie, sousedko Slávy,
- . . - -  - - - . . - . . - -
tvé vin těchto počet zpáchaly někdy ruce,
-  -  -  . . -  - . . - . . -

neb krve nikde tolik nevylil černidla že žádný
-  . . - . . -  . . -  - - .  . - -  ???
nepřítel, co vylil k záhubě Slávy Němec.
- - -  . . -  -  . . - . . -