Slávy Dcera, jak asi číst předzpěv…

Předzpěv je na Wikisource. Takhle vypadá elegické dvouverší:

-.. -.. -.. -.. -.. --
-.. -.. -  -.. -.. -

Sanity check: slavicheck.sc

První třetina:

Aj zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím,
- .  . - -  - -  - . .  - . . - -
někdy kolébka, nyní národa mého rakev.
- . . - .  . - - . . - . . -

Stůj noho! posvátná místa jsou kamkoli kráčíš,
-  . .  - - - - - -  - . . - -
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled,
-  . .  - .  . -  -   .  . - . . -

neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku,
-  . . -  . . - . . -  . . -  . . - -
jež vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.
-  .  . - -  -  - . . - . . -

Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou
-  . . -  - - . . -  -  - . . - -
v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil.
-   . . -  - -   - . . - . . -

Horší nežli divé války, hromu, ohně divější,
- - - . . - - -  . .  - . . - -
zaslepenec na své když zlobu plémě kydá.
- . . -  - -  -  . . - . . -

Ó věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící,
- . . - - -  . . -  - -  .  . - -
ó krajino, všeliké slávy i hanby obraz!
- . . -  . . - - . . - . . -

Od Labe zrádného k rovinám až Visly nevěrné,
- . . -  - - .  . -  - - . . - -
od Dunaje k hltným Baltu celého pěnám:
- . . - -  -  - . . - . . -

krásnohlasý zmužilých Slavjanů kde se někdy ozýval,
-  . . - . . -  .  . - .  . - . .- -
aj oněmělť už, byv k ourazu zášti, jazyk.
- .. -  -  -  -  . . - .  . -

A kdo se loupeže té, volající vzhůru, dopustil?
- .  . - . . -  . . - - -  .  . - -
Kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé?
-  . . -  -  -  - . . - .  . -

Zardi se závistná Teutonie, sousedko Slávy,
- . . - -  - - - . . - . . - -
tvé vin těchto počet zpáchaly někdy ruce,
-  -  -  . . -  - . . - . . -

neb krve nikde tolik nevylil černidla že žádný
-  . . - . . -  . . -  - - .  . - -
nepřítel, co vylil k záhubě Slávy Němec.
- - -  . . -  -  . . - . . -

Druhá třetina:

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
-  . . - .  . -  . . - -  - . . - -
ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.
-  .  . -  - - - . .  -  . . -

Nechť ruce, nechťby jazyk v okovy své vázal otrocké,
-   . .  -  . . -  . . - -  - .  . - -
jedno to, neb nezná šetřiti práva jiných.
- . .  -  - - - . . - . . -

Ten kdo trůny bořil, lidskou krev darmo vyléval,
-  -  - . . -  - -  -  - . . - -
po světě nešťastnou války pochodni nosil:
- . . - - -  - . . -  . . -

ten porobu slušnou, buď Goth, buď Skýtá, zasloužil,
-  . . - -  -  -  -   -  - .  . -  -
ne kdo divé chválil příkladem ordě pokoj
- .  . - -  -  - . .  - . . -

Kde jste se octly milé zde bydlivších národy Slávů,
-  .  . - . . - .  . - -  - . . - -
národy, jenž Pomoří tam, tuto Sálu pily?
- . .  -  . . - -  . . - . . -

Srbů větve tiché, Obodritské říše potomci,
- - - . . -  .. - -  - . . - -
kde kmenové Vilců, kde vnukové jste Ukrů?
-  . . - - -  -  . . - .  . -

Na pravo šíře hledím, na levo zrak bystře otáčím,
- . . - . . -  . . - -  - .  .- -
než mé darmo oko v Slávii Slávu hledá.
-  - - . .- -  . . - . . -

Rci strome, chráme jejich rostlý, pode nímž se obětné
-  .  .  -  . . -  -  -  . . -  . .- -
dávnověkým tehdáž pálily žertvy bohům:
- . . -  - -  - . . -  . . -

kde jsou národové ti, jejich kde knížata, města,
-  -  - . . - .  . -  -  - . .  - -
již prvý v severu zkřísili tomto život?
-  - - .  . - -  . . - . . -

Jedni učíce chudou Europu plachty i vesla
- . .- . . -  - - - -  . . - -
chystati a k bohatým přes moře vésti břehům,
-  . . - .  . -  -  . . - . . -

kov tu jiní ze hlubin stkvoucí vykopávali rudných,
-  . . - . . -  -   - . . - . . - -
více ku poctě bohům nežli ku zisku lidem.
- . . - . . -  - . . - . . -

Tam ti neourodné rolníku ukázali rádlem,
-  . . - - - - - . .- . . - -
by klas neslo zlatý, brázditi luno země.
- -  - . . -  -  . . - . . -

Lípy tito, svěcený Slávě strom, vedle pokojných
- . . -  . . - - - -   - . . - -
cest sadili, chládek by stlaly vůkol i čich.
-  . . -  -  -  - .  . - .  . -

Muž syny města učil stavěti, v nich vésti kupectví,
-  . . - . .-  - - .  .   - . . - -
a mláď svou učily tkávati plátno ženy.
- -  -  .. - - . . -  . . -

Národe mistrovský, jakové pak máš za to díky?
- . . - -  -  . . - -  -  . . - -
Rozškubaný hnusné zpotvořenosti věnec.
- . . - -  - -  . . - . . -

Jak včely, med poznavše, ihned se do oulu cizího
-  . .  -  - - .  .-  . . - . . - -
hrnou stádně a pak matku i dítky bijí:
- -  -  . . -  - . . - . . -